โรงเรียนวัดสามเพลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดสามเพลง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310088
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020180
รหัส Obec 6 หลัก :
  310088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามเพลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsampleng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสามเพลง
ตำบล :
  ปลายกลัด
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  0-3573-6665
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปลายกลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 03:12:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสามารถ อภิสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามเพลง

นางสาวสุภาภรณ์ โฮกเส็ง
นางจิตร มงคลแถลง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,021
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามเพลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3573-6665 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: pinit apisoon โทรศัพท์: 0892376604 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]