โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310098
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  310098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchangleks
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านช่างเหล็ก
ตำบล :
  ช่างเหล็ก
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0817802366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watchangleks@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:24:43 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายศักดิ์ผจญ เริงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)

นางสีนวน คูหาวัลย์
นางนางเดือนเพ็ญ วงศ์ศรีเผือก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,079
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0817802366 อีเมล์: watchangleks@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พูลศรี รัมมะภาพ โทรศัพท์: 0899235945 อีเมล์: poolsri.rammapab@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]