โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310102
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  310102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat kean (prachotwitthayaphon)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท้ายวัด
ตำบล :
  บ้านกลึง
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3578-2450
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านกลึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:18:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

นางพัชรา โฮมหุ้มแก้ว
นางรัตนา สร้อยดอกสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3578-2450 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรพล หาเรือนศรี โทรศัพท์: 0811914333 อีเมล์: krusurapolha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]