โรงเรียนวัดกระแชง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดกระแชง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดกระแชง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310104
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  310104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกระแชง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKRACHANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  035782025
โทรสาร :
  035782025
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เมษายน 2471
อีเมล์ :
  krachang55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:22:00 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสุนันท์ บุญศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกระแชง

นางกาญจนา เริงใจ
นางสำลี สุขสมโฉม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกระแชง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 035782025 อีเมล์: krachang55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายสุณีย์ สุวิบาย โทรศัพท์: 0618955361 อีเมล์: krachang55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]