โรงเรียนวัดสง่างาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดสง่างาม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสง่างาม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310116
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  310116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสง่างาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsangangam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางพลี
ตำบล :
  บางพลี
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3578-7046
โทรสาร :
  0-3578-7046
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ธันวาคม 2476
อีเมล์ :
  s.watsangangam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:19:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบุญเลิศ จำปางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสง่างาม

นางธัญรัศม์ ปพัฒน์วรภิญญ์
นางสาวจารุวรรณ หอมชื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,073
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสง่างาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3578-7046 อีเมล์: s.watsangangam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญรัศม์ ปพัฒน์วรภิญญ์ โทรศัพท์: 0817911220 อีเมล์: sukanyawut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]