โรงเรียนวัดทางยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดทางยาว


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดทางยาว

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310121
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  310121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทางยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthangyao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม้า
ตำบล :
  บ้านม้า
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-35750025
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 เวลา 12:52:43 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางธนาวรรณ เกิดนาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทางยาว

นายชาญชัย ศาลาจันทร์
นางสาวมัทนา ศรีสมร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทางยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-35750025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ศาลาจันทร์ โทรศัพท์: 0828514597 อีเมล์: term2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]