โรงเรียนวัดแจ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดแจ้ง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310136
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  310136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแจ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวเกาะ
ตำบล :
  มหาพราหมณ์
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  0-3530-7920
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/6/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:27:20 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาววิไลวรรณ สรรพวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแจ้ง

นางสาวสุชาดา เนตรงาม
นางปภาวี โอฬาฤกษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3530-7920 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิไลวรรณ สรรพวัฒน์ โทรศัพท์: 0812940035 อีเมล์: pinyapat1617@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]