โรงเรียนวัดขวิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดขวิด


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดขวิด

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310142
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  310142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขวิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Kwid School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคลัง
ตำบล :
  บ้านคลัง
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  watkid310142@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านคลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:50:09 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายโชค ปุยอ๊อต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดขวิด

นางวันเพ็ญ เกิดมาลัย
นายธานี ทองคำเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,071
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดขวิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: watkid310142@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวันเพ็ญ เกิดมาลัย โทรศัพท์: 0860526200 อีเมล์: pen2504@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]