โรงเรียนวัดอินกัลยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดอินกัลยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดอินกัลยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310157
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  310157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอินกัลยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wutinkanlaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านลี่
ตำบล :
  บ้านลี่
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-7581
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 06:43:20 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอินกัลยา

นางสมคิด ผดุงรส
นางสาวอำนวย แสงทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,034
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอินกัลยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-7581 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชาญ อินทะโชติ โทรศัพท์: 0898994677 อีเมล์: nongnong_99@Live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]