โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310162
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  310162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKAY ( LEKJULAPRACHANUSORN)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านค่าย
ตำบล :
  ขวัญเมือง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3537-7479
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  lay_1234@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:59:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

นางประนอม หวานฉ่ำ
นางกชพร แก้วแสงอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3537-7479 อีเมล์: lay_1234@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชชาภา โฉมมิตร โทรศัพท์: 081-3643155 อีเมล์: lay_1234@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]