โรงเรียนวัดจอมเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดจอมเกษ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดจอมเกษ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310175
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  310175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจอมเกษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjomket school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านขยาย
ตำบล :
  ขยาย
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  chatin707@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์สามต้น-ขยาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:37:04 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจอมเกษ

นายเถลิงเกียรติ ไวกยี
นางปรียานุช สติชอบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,523
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจอมเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: chatin707@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์ โทรศัพท์: 0817778992 อีเมล์: chatin707@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]