โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310184
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  310184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านกลิ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanklig school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกลิ้ง
ตำบล :
  บางประแดง
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3570-3074
โทรสาร :
  0-3570-3074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2495
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:34:33 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีเด่นพงษ์ ใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านกลิ้ง

นายประเวช สว่างแสง
นางชุติมาภรณ์ มั่นคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3570-3074 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา พรรณสิงห์โต โทรศัพท์: 0899348031 อีเมล์: vittayap187@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]