โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดโพธิ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโพธิ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310195
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  310195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพ
ตำบล :
  บ้านโพ
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3579-5608
โทรสาร :
  035795608
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.๒๔๖๗
อีเมล์ :
  watpho.school95@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11:07:10 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์

นางสาวรัตนาภรณ์ ทัดสอน
นางสาวจิณรภัดช์ แววสระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3579-5608 อีเมล์: watpho.school95@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์ โทรศัพท์: 0863825754 อีเมล์: watpho.school95@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]