โรงเรียนราษฎร์บํารุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราษฎร์บํารุง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนราษฎร์บํารุง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310201
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  310201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์บํารุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratbamrung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลิ่งชัน
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3570-7083
โทรสาร :
  0-3570-7083
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:40:03 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.จิรัตน์ อยู่ยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราษฎร์บํารุง

นางสาวสุวรรนิตย์ จำนงค์ทรัพย์
นางสาวชุลีอร ดอกกะฐิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,088
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราษฎร์บํารุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3570-7083 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุจิรัตน์ รื่นมิตร์ โทรศัพท์: 084-0814883 อีเมล์: sunin2504@gmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]