โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310204
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  310204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanwa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหว้า
ตำบล :
  บ้านหว้า
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3535-0398
โทรสาร :
  0-3535-0398
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:15:25 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาวรินจีรา เผือกวัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

นางสาวมณี ไวยโชติ
นางสนม นาคสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3535-0398 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รินจีรา เผือกวัด โทรศัพท์: 0819465385 อีเมล์: bennaksuk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]