โรงเรียนวัดบางเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดบางเคียน


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310213
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  310213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangkain school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางเคียน
ตำบล :
  บางกระสั้น
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3526-1995
โทรสาร :
  0-35704-539
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกระสั้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:15:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางเคียน

นางสุคนธา จันทรวิบูลย์
นางสาวศิริรัตน์ พานนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3526-1995 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชญาณิพัฒน์ ไตรเพียร โทรศัพท์: 0958093008 อีเมล์: apple_ther@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]