โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310214
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  310214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat SamPhaniang Community School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสำพะเนียง
ตำบล :
  สำพะเนียง
อำเภอ :
  บ้านแพรก
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  0-3538-6118, 0-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  spn2477@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำพะเนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:07:31 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอนุกูล ผดุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

นางวาสนา ผดุงรส
นางพศิกา วัฒนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3538-6118, 0- อีเมล์: spn2477@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุกูล ผดุงรส โทรศัพท์: 08 9615 9629 อีเมล์: anugool2477@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]