โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310223
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  310223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnakoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท้ายวัด
ตำบล :
  นาคู
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13280
โทรศัพท์ :
  0-3579 -3080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2471
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:12:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางวาสนา มะณีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)

นางชะม้อย เล็กผลา
นางวิไลวรรณ กิจดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,060
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3579 -3080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา มะณีเรือง โทรศัพท์: 035793080 อีเมล์: dg.tutor.center@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]