โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310224
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  310224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonlanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนลาน
ตำบล :
  ดอนลาน
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13280
โทรศัพท์ :
  0-3525-5068
โทรสาร :
  0-3579-5045
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2461
อีเมล์ :
  donlan_montri@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:06:35 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมพงษ์ ลาสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

นางจิตติยา สุกใส
นางสาวพันทิพา บัวยอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,126
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3525-5068 อีเมล์: donlan_montri@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริรัตน์ ปรีชา โทรศัพท์: 08-9240-0347 อีเมล์: maha_na_khon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]