โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310225
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  310225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lamtakean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหน้าวัด
ตำบล :
  ลำตะเคียน
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13280
โทรศัพท์ :
  0-3579-4544
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย. 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:41:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนิคม กิจเฉลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

นางสุมาลี มงคลวัย
นางเฉลิมศรี กิจเฉลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3579-4544 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐาศิริ ตรีเพ็ญมาลย์ โทรศัพท์: 0896831187 อีเมล์: nadtasiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]