โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310227
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  310227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpo(pakhaiwittayakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านผักไห่
ตำบล :
  ผักไห่
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1525
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองผักไห่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:24:26 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสมพิศ ลาสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)

นางกมลรส พีระพัฒนพงศ์
นางถิรธาร ทาเหล็ก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-1525 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กมล สังข์เมือง โทรศัพท์: 0818520969 อีเมล์: kamol_sang2496@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]