โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310230
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  310230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Nakok Wisutthisuksa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหน้าโคก
ตำบล :
  หน้าโคก
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1508
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หน้าโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36:12 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนันทวัฒน์ ชูภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)

นางฉวีวรรณ โคกครุฑ
นางคารมย์ พานทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-1508 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: มลฤดี ทองเริ่ม โทรศัพท์: 0813548002 อีเมล์: aoraeey_aor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]