โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310231
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  310231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphailom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลาดน้ำเค็ม
ตำบล :
  ลาดน้ำเค็ม
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1510
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พ.ย. 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดน้ำเค็ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:12:34 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสนั่น เล็กผลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)

นายพีรัมพร ศรีโชติ
นายธีระ ผ่องกาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-1510 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เอกชัย เรียนงาม โทรศัพท์: 0842072137 อีเมล์: best429@nokiail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]