โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310236
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  310236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkokthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านปากคลองกุฎี
ตำบล :
  กุฎี
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-7114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/7/2467
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุฎี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:32:10 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปาระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)

นางพจนี บุญประดับ
นางนงลักษณ์ กลีบลำใย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-7114 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พิศวงษ์ ฉิมชั้น โทรศัพท์: 0861318786 อีเมล์: pom_get@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]