โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310238
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  310238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Talantai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใหญ่
ตำบล :
  บ้านใหญ่
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1513
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อย.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองผักไห่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:48:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายภาณุพงศ์ แขดสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)

นางวัชรีย์ คุ้มวงษ์
นายวิโรจน์ ปาระดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-1513 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญรุ่ง ปาระดี โทรศัพท์: 0861362909 อีเมล์: penrung_2505@hotmail.com.
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]