โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310240
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  310240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Lat Chit (Lat Chit Witthayakhan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลาดชิด
ตำบล :
  ลาดชิด
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1512
โทรสาร :
  035391512
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลาดชิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:38:40 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบุญเชิด ชื่นชม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

นางบุญนาค หิรัญประทีป
นายประดิษฐ์ ขำทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-1512 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิราวรรณ ชื่นชม โทรศัพท์: 0861262678 อีเมล์: wirawan_2504@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]