โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310243
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  310243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charoentham school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวัด
ตำบล :
  ภาชี
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3531-1281
โทรสาร :
  035311281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชีสราญรมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภาชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:46:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมนึก นิรพาธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพร
นางสาวทัศนีย์ จุรินทร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,077
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3531-1281 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางศุภราภรณ์ แปลกจิตร โทรศัพท์: 0860335942 อีเมล์: suprue0401@obecmail.obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]