โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310290
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  310290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lat Bua Luang (nimnualutid)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนตาช้าง
ตำบล :
  พระยาบันลือ
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3526-6101
โทรสาร :
  035266177
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระยาบันลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:17:25 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมยศ มีศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

นายพูนผล แสนยานุภาพ
นางสาวรุจิรา เรืองปราชญ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3526-6101 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำพร รื่นสม โทรศัพท์: 089-4105292 อีเมล์: kunakron.yao@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]