โรงเรียนรอซีดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนรอซีดี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนรอซีดี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310297
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  310297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รอซีดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ROWZEEDEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสุเหร่ารอซีดี
ตำบล :
  คลองพระยาบันลือ
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3578-2315
โทรสาร :
  0-3578-2315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  rawcd@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองพระยาบันลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:26:05 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมนึก จิตรีปลื้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รอซีดี
นายสงัด มหิงสพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รอซีดี

นางอลิสา บุตรชานนท์
นางเพ็ญนภา อาดำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรอซีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3578-2315 อีเมล์: rawcd@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: kanchana toloi โทรศัพท์: 0819081224 อีเมล์: rawcd@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]