โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310302
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  310302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดประทุมคงคาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlatprathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านตาช้าง
ตำบล :
  หลักชัย
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  latprathum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  34.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:10:50 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางนงลักษณ์ มีศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลาดประทุมคงคาราม

นางสาววิสุดา สีคาม
นางสาวอุไรลักษณ์ พูลสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: latprathum@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเสริม มังคละ โทรศัพท์: 0988672815 อีเมล์: latprathum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]