โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310305
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  310305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sahamitsauksa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลำรางหนองปลาหมอ
ตำบล :
  สามเมือง
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3537-9182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสามเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:48:59 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายยืนยง หนูนุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

นางปภาดา ชยันต์เดโชชัย
นางสาวธนิดา แต่งงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3537-9182 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวดี คำเทียนทอง โทรศัพท์: 083-9964110 อีเมล์: sy_nas10@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]