โรงเรียนบ้านลำแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านลำแดง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านลำแดง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310312
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  310312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlumdaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลำแดง
ตำบล :
  หันตะเภา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  035-799104
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันตะเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:57 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางชุลี รุ่งพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลำแดง

นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอย
นางบุษบา ต่อสติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,290
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลำแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-799104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อาคม ต่อสติ โทรศัพท์: 0894132643 อีเมล์: arkom99@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]