โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310314
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  310314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsukantaram (Sukantawittayakan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเสาวังคา
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3526-9466
โทรสาร :
  0-3526-9466
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ก.ค. 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:48:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายธนศักดิ์ เปาริก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)

นางสุวรรณา กฤตติกานนท์
นางสาวสรัญญา มากเลาะเลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,220
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3526-9466 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ราตรี นกอินทรีย์ โทรศัพท์: 0801096882 อีเมล์: ratree_882@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]