โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310329
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  310329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lampraya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองแปด
ตำบล :
  วังจุฬา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3580-2026
โทรสาร :
  035802026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังจุฬา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:53:16 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายณพงศ์ เลื่อมใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

นายปริญ ศรีสิงห์
นายอนุวัฒน์ ธัมมะปาละ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,545
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3580-2026 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]