โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310340
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  310340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHRUSTWITTHAYAKAN MITAPABTI 57
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหลวง
ตำบล :
  บ้านหลวง
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3525-5162
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  Charug57@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:52:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิสูจน์ วันละคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)

นายสุวัฒน์ชัย บัวพล
นางเย็นจิตต์ เหมรา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3525-5162 อีเมล์: Charug57@thaimail
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน บัวพล โทรศัพท์: 0817590705 อีเมล์: pin_breezy@hotmail>com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]