โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310347
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  310347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแถววิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthaeowitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแถว
ตำบล :
  บ้านแถว
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3578-6139
โทรสาร :
  0-3578-6357
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  www.banthaeo_sena@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าเจ็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:59:02 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวีระชัย เกิดประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแถววิทยาคาร

นางสาวจีรนันท์ ภิญญโชติ
นายประจักษ์ โฉมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3578-6139 อีเมล์: www.banthaeo_sena@hotmail.
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ ธาราชัย โทรศัพท์: 0800186636 อีเมล์: kung_grunt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]