โรงเรียนวัดกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดกลาง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310349
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  310349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านรางจรเข้ใต้
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3572-0313
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  krang.sena@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:03:11 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวัฒนา หามนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกลาง

นางสาวสมพิศ นิลเจียระไน
นางเบญจวรรณ เกิดทรัพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3572-0313 อีเมล์: krang.sena@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: จิรนันท์ เนตร์จารุ โทรศัพท์: 0813858098 อีเมล์: jiranan434@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]