โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310356
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  310356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBOATSUPAPITAYAKAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกระทุ่ม
ตำบล :
  บ้านกระทุ่ม
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3539-6115
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ค. 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลบ้านกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:24:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)

นางสะกาวเดือน พรมธิดา
นายกำพล บุญรอด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-6115 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชลลดา ชมศิริ โทรศัพท์: 0814699514 อีเมล์: chonlada9985@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]