โรงเรียนบ้านคู้คด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านคู้คด


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านคู้คด

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310378
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  310378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคู้คด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankukot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านขนอน
ตำบล :
  หนองน้ำส้ม
อำเภอ :
  อุทัย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13210
โทรศัพท์ :
  0-3525-5120
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  bankukot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้ำส้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13:02:05 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุพจน์ นาคสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคู้คด

นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงิน
นายชัยธัช รางวัลหลาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคู้คด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3525-5120 อีเมล์: bankukot@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยวรรณ ประสงค์เงิน โทรศัพท์: 0908148024 อีเมล์: bankukot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]