โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310404
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  310404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าหลวงวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THALUANGVITTANUKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านท่าหลวง
ตำบล :
  ท่าหลวง
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  18270
โทรศัพท์ :
  0-3534-1967,0-3
โทรสาร :
  035341967
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/11/2442
อีเมล์ :
  twk006@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลท่าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 19:30:05 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายปรีชา สมนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าหลวงวิทยานุกูล

นางพจนา ฉ่ำเฉลิม
นางเกสินี มีสมโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,243
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 0-3534-1967,0-3 อีเมล์: twk006@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา แสงใยมณี โทรศัพท์: 0800225691 อีเมล์: kjs707@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]