โรงเรียนบ้านดอนกร่าง


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านดอนกร่าง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนกร่าง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670144
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  670144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกร่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonkrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดอนกร่าง
ตำบล :
  บ้านพราน
อำเภอ :
  แสวงหา
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14150
โทรศัพท์ :
  0-3564-5111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  bandonkrang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อ่างทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านพราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10:47:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมชัย ยิ้มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกร่าง

นายไพบูลย์ น้อยศรี
นางดรุณี เสนาะคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนกร่าง โทรศัพท์: 0-3564-5111 อีเมล์: bandonkrang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรัฐพงศ์ ฉัตรกิตติชัย โทรศัพท์: 0933344113 อีเมล์: engsrc@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ