โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490410
รหัส Smis 8 หลัก :
  16012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  490410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมี่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเลขที่ 278
ตำบล :
  สนามแจง
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  036471031
โทรสาร :
  036472031
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  combanmi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาวงศ์พระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:53:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุวรรณ บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมี่วิทยา
นายสรกฤช ฉายอรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมี่วิทยา
นางสาวกาญจนา กันหาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมี่วิทยา

นางนุชนารถ สังคเลิศ
นางสาววรพร สกุลจิตรานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036471031 อีเมล์: combanmi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: jaja_pccl@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]