ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610019
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  610019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสิงห์บุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansingburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านเลขที่ 999 ถนนศรีบัวทอง
ตำบล :
  บางพุทรา
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036511040,036521507
โทรสาร :
  036511040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  anubansing@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนมาตรฐานสากล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:44:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
นางนารีรัตน์ ชัยคิรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

108,098
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]