ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610019
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  610019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสิงห์บุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansingburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านเลขที่ 999 ถนนศรีบัวทอง
ตำบล :
  บางพุทรา
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036511040,036521507
โทรสาร :
  036511040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  anubansing@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนมาตรฐานสากล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:44:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางวรรณวิษา นุ่นสพ
นางนันทนา ยะวิญชาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]