โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600081
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  600081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuaysai(adileksanpachanuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยทราย
ตำบล :
  ห้วยทราย
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18230
โทรศัพท์ :
  36379541
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/12/2488
อีเมล์ :
  hauysai_p@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:44:23 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชยกร ควรระงับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

นายพงษ์ศักดิ์ ตรีชัย
นางมงคล มาสดับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36379541 อีเมล์: hauysai_p@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงจันทร์ คำพาผง โทรศัพท์: 0835969032 อีเมล์: hauysai2006@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]