โรงเรียนวัดหนองครก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหนองครก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดหนองครก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600103
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  600103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองครก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkrok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองครก
ตำบล :
  หนองนาก
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18230
โทรศัพท์ :
  036387600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:40:05 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองครก

นางอัปสร ควรชม
นางเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036387600 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอัปสร ควรชม โทรศัพท์: 0924936677 อีเมล์: apsorn_k@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]