โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600111
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  600111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกะธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkatat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองกะธาตุ
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  หนองแซง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18170
โทรศัพท์ :
  0639392394
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  katadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:39:48 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุนทร ยอดเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองกะธาตุ

นางวิพา วงษ์แจ้ง
นางนงนุช ปัญญาวัฒนศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

987
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0639392394 อีเมล์: katadschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิ่งแก้ว บุญนิธิสม โทรศัพท์: 0841473598 อีเมล์: katadschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]