โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600117
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  600117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaisao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านฟากร่อง
ตำบล :
  ไก่เส่า
อำเภอ :
  หนองแซง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18170
โทรศัพท์ :
  036399200
โทรสาร :
  036399422
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  kaisao_04@yahoo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแซง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไก่เส่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 01:17:32 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวุฒิไกร ทองบ่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)

นางจิตรา อึ๊งแสงภากรณ์
นางอัญญรัตน์ เสนากลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036399200 อีเมล์: kaisao_04@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: อัญญรัตน์ เสนากลาง โทรศัพท์: 0823357811 อีเมล์: anyarat28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]