โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600153
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  600153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchantaburi (pimphachanuko)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเมืองเก่า
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เสาไห้
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18160
โทรศัพท์ :
  036332230
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  chantip03@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสาไห้ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:10:23 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

นางพรทิพย์ สภาพสวัสดิ์
นายวัฒนา ชิตไพโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,038
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036332230 อีเมล์: chantip03@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์ สภาพสวัสดิ์ โทรศัพท์: 089-5066422 อีเมล์: chantip03@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]