โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหนองโพธิ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600207
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  600207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGPO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองโพธิ์
ตำบล :
  หนองสรวง
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  36377511
โทรสาร :
  036377511
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  nongpo2483@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนประชารัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวิหารแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:40:31 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอาณัติ พิกุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองโพธิ์

นางประนอม โคตรภูธร
นางประเสริฐ ล้อสุนิรันดร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36377511 อีเมล์: nongpo2483@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนิษฐา ศรีประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0897985871 อีเมล์: nittha-1406@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]