โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600217
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  600217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathnongmootai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองหมูใต้ฯ
ตำบล :
  หนองหมู
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  36353146
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16ก.ย.2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองหมู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 11:11:10 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

นางสาวกรกมล คำทองเขียว
นางสาวคนึงนิตย์ คำปาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36353146 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลวรรณ ธงรัตนะ โทรศัพท์: 0831308108 อีเมล์: ืnonglekdeena@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]